Elektrodrążenie Poznań – na czym polega i kiedy jest stosowane?

Elektrodrążenie Poznań –  jest obróbką o charakterze ubytkowym i stosuje się go w wielu dziedzinach związanych z przemysłem.  Jest wykorzystywane gdy nie jest możliwe uzyskanie pożądanych parametrów produktu za pomocą mniej skomplikowanych metod obróbki. Do metod elektrodrążenia zaliczamy elektrodrążenie wgłębne oraz drutowe.

Jak wygląda proces elektrodrążenia w praktyce?

Elektrodrążenie wykorzystuje impulsowe wyładowania elektryczne pomiędzy dwiema elektrodami. Dzięki temu zostaje wywołana erozja obrabianego materiału. Proces ten umożliwia wykonanie produktów o skomplikowanej i specyficznej budowie, przygotowanie detali wymagających dużej precyzji lub też wykonywanych z materiałów ciężkich do obróbki. W celu uzyskania wymaganego kształtu wykorzystuje się pole elektryczne oraz wysoką temperaturę (która sięga 6000-50000°C). Następuje wyrzucanie cząstek obrabianego materiału. Proces elektrodrążenia z powodzeniem jest wykorzystywany do regeneracji narzędzi i tworzenia form wtryskowych, kół zębatych czy matryc.  

Elektrodrążenie – technologia elektroerozyjnego drążenia  

Elektrodrążenie Poznań wykorzystuje się przede wszystkim w przemyśle:

– motoryzacyjnym,

– energetycznym,

– ciężkim,

– lotniczym,

– medycznym.  

Proces ten wymaga użycia skomplikowanej technologii i specjalistycznego sprzętu, dlatego niewiele firm specjalizuje się w tym zakresie. Wadą tej metody jest długość i skomplikowanie procesu.   

Cięcie wodą Swarzędz

Cięcie wodą Swarzędz – alternatywa dla elektrodrążenia?

Cięcie strumieniem wody i proces elektrodrążenia nie jest stosowany zamiennie.  Cięcie wodą stosuje się tam, gdzie materiał nie może być poddawany działaniu wysokiej temperatury. Cięcie wodą Swarzędz – największe zalety:

– Wysoki stopień precyzji;

– Brak odkształcenia oraz zmiany metalurgicznej materiału za względów termicznych – Brak utwardzania materiału wzdłuż krawędzi cięcia;

– Brak odprysków podczas pracy;

– Niewielka szerokość szczeliny cięcia;

– Wysoka prędkości cięcia;

– Wysokie bezpieczeństwo dla środowiska;

– Optymalne wykorzystanie materiału za pomocą oprogramowania CAD/CAM;

– Brak utwardzania materiału wzdłuż krawędzi cięcia.