Elektrodrążenie Poznań – na czym polega i kiedy jest stosowane?

Elektrodrążenie Poznań –  jest obróbką o charakterze ubytkowym i stosuje się go w wielu dziedzinach związanych z przemysłem.  Jest wykorzystywane gdy nie jest możliwe uzyskanie pożądanych parametrów produktu za pomocą mniej skomplikowanych metod obróbki. Do metod elektrodrążenia zaliczamy elektrodrążenie wgłębne oraz drutowe.

"Elektrodrążenie Poznań – na czym polega i kiedy jest stosowane?"