NIEWŁAŚCIWA INFORMACJA

Niepełność, tendencyjność lub fałszywość nadawa­nych przez środki przekazu informacji może po­ważnie zakłócić którąś z tych funkcji, a przez to ‚normalne’ funkcjonowanie społeczeństwa, prowa­dząc do zachwiania norm społecznych i wzajem­nych relacji poszczególnych jego członków. Każde naruszenie czy zachwianie zaledwie jednej z tych ‚funkcji prowadzi do zachwiania pozostałych. Nie­właściwa informacja o otaczającej rzeczywistości albo o podstawowych normach socjokulturowych powoduje podejmowanie przez jednostki nieprawi­dłowych’społecznie działań, co z kolei prowadzi do dalszego rozchwiania norm; uniemożliwiając rze­telne ‚ rozpoznanie sytuacji, równocześnie hamuje “podjęcie ‚działań, które rzeczywiście leżałyby w in­teresie społeczeństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.