Author Archive

Media kształtują świadomość społeczeństwa

Świadomość społeczna jest pojęciem socjologicznym. W skrócie, oznacza zbiór pojęć, wyobrażeń, opinii, poglądów, przesądów w odniesieniu do danej grupy społecznej. Inna będzie świadomość społeczeństwa wiejskiego, miejskiego, zamożnego, biednego. Media zwane są od dawna czwartą władzą. Różnorodne programy, jakie oglądamy, których słuchamy, poszerzają naszą wiedzę w jakimś temacie, pozwalają nam na zajęcie własnego stanowiska lub tak na nas wpływają, że zgadzamy się z przedstawioną opinią medialną. Jeżeli jednak władza ma nieograniczony i niczym nie skrępowany dostęp do mediów, jest w stanie przekazać tak wyselekcjonowane treści, aby w efekcie końcowym, ludzie nie mając dostępu do innych źródeł informacji, przyswoili je i uznawali za swoje. W wielu krajach miała miejsce medialna manipulacja społeczeństwem, niestety, taka sytuacja w wielu krajach nadal istnieje. Najgroźniejsze jest kształtowanie świadomości ideologicznej, politycznej, religijnej.Duża część społeczeństwa bezkrytycznie przyjmuje opinie prezentowane przez media, nawet nie zastanawiając się nad inną stroną danego problemu. Dlatego wskazana jest różnorodność mediów, aby odbiorca mógł samodzielnie wybrać takie informacje, które pomogą mu zająć indywidualne stanowisko w danej sprawie.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

Dzięki mediom przyciąga się klientów

Świeże przedsiębiorstwa, aby wzbudzić zainteresowanie zazwyczaj wykorzystują nowoczesność, czyli reklamę do przedstawienia swojej propozycji. Wiadomo, funkcjonujemy w takich czasach, kiedy to w sklepie można zakupić właściwie wszystko, dlatego firmy starają się pozyskać jak największą liczbę klientów. Nie jest to proste, media to potęga, także bez wątpienia także maja swoją cenę. Należy włożyć kapitał, postawić na reklamę, musi być naprawdę kusząca, ponieważ mnóstwo jednostek z tego korzysta i dana prezentacja w telewizji czy innym narzędziu wiadomości, wcale nie daję gwarancji osiągnięcia sukcesu. Społeczeństwo jest teraz strasznie wymagające, oprócz produktów bez skazy, idealnej jakości, potrzebuję zaskoczenia, bo jak wiadomo ciekawość jest najlepszą formą na podjęcie kroków. Teraźniejszy rynek jest wielki, lecz naprawdę można stawić mu czoła, jeśli konsekwentnie zmierza się pod dyktando swojego planu. Mało miejsc, konkurencja ma oczy szeroko otwarte, jednak super strategia, może być pomysłem na dotknięcie samych szczytów.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

Wielki bój z mediami

Tak, aktualny człowiek musi ciągle walczyć, przykre jest to, że sam ze sobą. Pokusy, jakże wszystkim dobrze znane, a dlatego, że rozpowszechniane przez media. To środowisko ma siłę, tak ogromną, że tylko mała jednostka potrafi się przeciwstawić. Wielu uważa, że nie jest niewolnikiem telewizji i innej techniki, dziwne szczególnie, że te narzędzia są wykorzystywane każdego dnia. Ciężko sobie wyobrazić funkcjonowania bez codziennych wiadomości, ludzie nie tyle co by się nudzili, ale czuli źle, ponieważ ciekawość z każdym rokiem narasta. Ludzie lubią przyglądać się czemuś, komuś, po prostu być obserwatorem. Wielu uważa, że jest to bardzo szczęśliwy okres, postęp a jakże, jednak jest on taki cwany. Przecież tu chodzi przede wszystkim o kasę i to jaką, tak naprawdę nikt nie zdaję sobie sprawy. Najwyższy czas uwolnić się od nowoczesności, głośno powiedzieć, że nadeszła chwila zapomnienia, uzależnień. Społeczeństwo jest w pułapce medialnej, uwolni się, gdy zacznie racjonalnie myśleć, podążać za świadomością a nie ciekawością.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

Rola mediów w kształtowaniu światopoglądu

Tak jak kiedyś trendy w sposobie postrzegania świata wyznaczali filozofowie, artyści, pisarze, naukowcy, myśliciele oraz szeroko pojęta arystokracja i ludzie wykształceni, tak w świecie współczesnym role tą przejęły media. Człowiek liczy się z tym co dociera do niego z telewizji, radia, szuka porad w czasopismach i poradnikach prezentujących różne poziomy, konfrontuje swoje życie z tym co może znaleźć w Internecie. Z jednej strony daje to możliwość rozwijania szerszego światopoglądu, poprzez dostęp do wielu informacji i opinii, z drugiej strony jednak natłok różnych wiadomości może wywoływać efekt zagubienia swojej tożsamości. Informacja często powtarzana przez media staje się dla nas prawdą oczywistą, a częste powracanie do tematu sprawia, że zapominamy czasem co myśleliśmy wcześniej. Liczymy się z autorytetami, które przemawiają do nas przez środki masowego przekazu, czasem jednak zdąża się, że są to autorytety wątpliwe. Niesprawiedliwe było by jednak przypisywanie mediom wyłącznie głoszenia propagandy, w której ktoś ma na celu wyłącznie wykreowanie swojego wizerunku lub interesu, równie często propagowane są akcje charytatywne, pokazywane dobre wzorce oraz walka z uprzedzeniami i niesprawiedliwością.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

Informacja jako towar XXI wieku

Już z końcem XX wieku jednym z najbardziej pożądanych towarów na rynku stała się informacja. To ona jest teraz cenniejsza od złota, kamieni szlachetnych czy ziemi, które kiedyś przedstawiały największą wartość, ponieważ dzięki niej w dobie powszechnej globalizacji można zrobić największe pieniądze i wyciągnąć najistotniejsze korzyści. Najbardziej świeże, chwytliwe, unikalne czy szokujące wiadomości są najbardziej pożądane przez środki masowego przekazu. Media prowadzą swoisty wyścig aby przekazać informacje, podjąć jakiś temat czy pokazać zdjęcia lub filmy jako pierwsze. Zyskują przez to największe uznanie i prestiż. W gospodarce XXI wieku , kiedy surowce naturalne są na wyczerpaniu, większość rzeczy, które ułatwiają człowiekowi życie zostało już wynalezionych a na nasyconym rynku ciężko znaleźć jakąś niszę, to wykupywanie baz danych, rozwiązań technologicznych czy pomysłów staje się istotniejsze. Również w życiu publicznym czy politycznym, dzięki przeciekom informacji, można zrobić duże pieniądze, czego przykładem są afery ostatnich lat.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

WAŻNE POCZĄTKI

Jeżeli zachodzi ko­nieczność oddzielenia jakiegoś artykułu od innych tekstów nie tylko nagłówkiem, wystarczy na po­czątku artykułu (a jeśli nie kończy się on u dołu stronicy — także na końcu) linia półgruba biegnąca przez całą jego szerokość. Długie artykuły powin­ny mieć śródtytuły, zwiększające przez podział treści ich przejrzystość. Śródtytuły są korzystne także typograficznie, ponieważ przez zmienne od­stępy można uniknąć wypustek przy niejednako­wych długościach szpalt. Wiele gazet gromadzi początki ważnych artykułów na stronicy tytułowej lub nawet w górnej jej po­łowie i przerzuca rozpoczęte tu teksty na dalsze stronice.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

WAŻNE I CIEKAWE

Wiele czasopism, wyróżniających się dobrym ła­maniem osiągnęło pozytywny kompromis między częścią redakcyjną a swymi działami ogłoszeń. Sprawa właściwego zamieszczenia ogłoszeń jest dy­skutowana od bardzo dawna. Ważne i ciekawe ilustracje należy umieszczać zaw­sze w górnej połowie pierwszej stronicy, ponieważ zachęcają one do kupna i czytania (sprzedawca oferuje pisma najczęściej złożone w pół lub nawet z widoczną tylko główką). Z tego względu zdjęcia na stronicy tytułowej, przynajmniej swą istotną częścią, nie powinny schodzić poniżej górnej po­łowy strony.Przewidziane w gazecie fotografie cieniowane po­winny ze względu na gruby 24 lub 30-punktowy raster odpowiadać szczególnym wymogom: muszą być kontrastowe i mieć silne światłocienie.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

ŚRODKI REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ

Jego kształtowanie pozostanie w gestii grafiki użytkowej, lecz może się też spro­wadzić do komponowania opracowanych już ele­mentów, umożliwiających makietującemu, typo- grafowi i fotografikowi samodzielne wypracowanie ^pakowania własnymi środkami. Środkami reklamy bezpośredniej są: prospekt, bro­szura, katalog, list reklamowy, ulotka, cennik, ka­lendarz oraz gazetki firmowe i gazetki dla klien­tów. Do nich dochodzą jeszcze: plakat, który przez silny i dobitny apel ma ugruntować jakąś nazwę, rzecz lub produkt w podświadomości; znak firmo­wy, w który są zaopatrywane wszystkie towary danej firmy i stanowiący symbol nieprzemijającej jakości jakiegoś wytworu; wreszcie wielka grupa blankietów firmowych, które określają oblicze da­nego przedsiębiorstwa.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

KOMPOZYCJA MAKIETY

W jednym ogłosze­niu wystąpić mogą: krótkie hasło reklamujące ja­ko wstęp ogłoszenia, tekst ze swymi różnymi zada­niami i podziałami, dane o firmie, materiał ilustra­cyjny, mogący pełnić funkcję dominującą, samo­dzielną lub ilustrującą, słowny lub obrazowy znak firmowy (do którego trzeba także zaliczyć stale powtarzane hasło reklamujące), kupon i wreszcie de­koracyjny ornament, nadający ogłoszeniu szczegól­ny wyraz lub odróżniający je od konkurencyj­nych. Zewnętrzny wygląd ogłoszenia wynika z zadania i wymagań, jakie ma on spełniać. Forma apelu określa siłę i pozycję każdej poszczególnej części ogłoszenia. Kompozycja makiety ogłoszenia zależy od planu reklamowego; przeważnie najpierw usta­la się myśl przewodnią serii ogłoszeń lub każdego pojedynczego inseratu. Projektant otrzymuje już

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.